Tập huấn về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ngày 11-9, Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với Chi cục Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lớp tập huấn về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho 100 cán bộ quản lý thuỷ sản, đồn biên phòng, các chủ phương tiện tham gia đánh bắt thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Khai thác IUU, khuyến nghị của EC về các vấn đề chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Báo cáo viên của Tổng cục Thuỷ sản thông tin các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Qua đó, giúp ngư dân nâng cao nhận thức, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn, các lực lượng chức năng rà soát, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định trong công tác chống khai thác hải sản IUU; tăng cường kiểm soát các hoạt động nghề cá đảm bảo khai thác thủy sản tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của luật pháp quốc tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; góp phần bảo vệ, bảo tồn, phát triển bền vững nguồn lợi hải sản...