Năm 2011, các hiện tượng khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp, khó lường

Mùa mưa bão năm 2011, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp, khó lường, nên cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất

Hội nghị triển khai công tác PCLB&TKCN năm 2011

          Đây là nhận định chung của các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) của Bộ Tài nguyên & Môi trường đưa ra trong Hội nghị triển khai công tác PCLB&TKCN năm 2011 tổ chức ngày 14/4 tại Hà Nội. Theo các chuyên gia Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, mùa mưa bão năm 2011, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp, khó lường, nên cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

         Năm 2011 cũng được nhận định là năm rất phức tạp trong việc đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết và biến đổi khí hậu. Trong khi đó, những hiện tượng khí tượng thủy văn (KTTV) nguy hiểm như: Lũ quét, mưa lớn cục bộ, dông, tố lốc trong điều kiện kỹ thuật, công nghệ như hiện nay vẫn chưa thể dự báo được. Mạng lưới trạm KTTV còn thưa và phân bố không đều trên phạm vi toàn quốc, nhất là khu vực vùng núi cao, vùng biển xa, dẫn đến việc cung cấp số liệu đầu vào cho các mô hình dự báo còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc dự báo sớm các hiện tượng thiên tai bão, lũ, lũ quét…

       Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng: Công tác PCLB & TKCN và khắc phục hậu quả sau thiên tai được coi là nhiệm vụ thường xuyên đối với các bộ, ngành, đơn vị liên quan, do đó, cần nâng cao tinh thần cảnh giác và đưa ra các dự báo kịp thời để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

       Để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa bản tin KTTV, phục vụ ngày càng tốt hơn công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và của cộng đồng, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, trong năm 2011, Bộ Tài nguyên & Môi trường tập trung tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCLB & TKCN. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn, cử cán bộ thường trực khi có bão lũ xảy ra; nâng cao chất lượng bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai với trọng tâm nâng cao chất lượng và thời gian dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, lũ; đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị làm công tác cảnh báo, dự báo thiên tai theo hướng hiện đại hóa và đồng bộ.

       Bên cạnh đó, Bộ sẽ triển khai thực hiện đúng tiến độ Quyết định số 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, giai đoạn 2010 – 2012”; tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan chuyển phát các bản tin dự báo khí tượng thủy văn đến các cơ quan chỉ đạo phòng, chống lụt bão và cộng đồng dân cư một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ; tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo bão lũ và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn như: Tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập, phát tờ rơi, giới thiệu, phổ biến kiến thức về thiên tai.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam