Kết quả qua 5 năm hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh

Năm 5 qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp các hội) luôn chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Xác định nhiệm vụ tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức là quan trọng, xuyên suốt, nên được Liên hiệp các hội quan tâm thực hiện. Nhờ đó, đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của 500 lượt trí thức tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho nhiều quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án cấp tỉnh, cấp huyện. Các ý kiến đóng góp có giá trị của đội ngũ trí thức được cơ quan, ban, ngành, UBND các cấp đánh giá cao, bổ sung, hoàn chỉnh các dự án. Đơn cử, quy hoạch về năng lượng tái tạo, du lịch biển, nông nghiệp công nghệ cao có tính khả thi, sát với tình hình thực tế đã mở đường để phát triển các ngành kinh tế trụ cột, tạo đột phá mới, nâng cao vị thế của tỉnh.

Giai đoạn 2016-2020, Liên hiệp các hội đã làm tốt vai trò của cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên, nhi đồng.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hội viên công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nhờ Liên hiệp các hội đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, nhất là quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, nên hội viên đã tích tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp có tính ứng dụng cao. Tiểu biểu như dự án “ Quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý Nho Ninh Thuận” được triển khai theo đúng tiến độ, tạo động lực thúc đẩy ngành Nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới. Giai đoạn này, Liên hiệp các hội thành viên đã triển khai 1 dự án cấp Trung ương, 5 đề tài, đề án khoa học cấp tỉnh, 2 chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh, xây dựng 30 mô hình trình diễn thuộc nhiều lĩnh vực với hơn 1.000 lượt người tham gia. Đơn cử, lĩnh vực nông nghiệp tiêu biểu là mô hình trình diễn sản xuất nho, táo theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Điểm đáng ghi nhận nữa là, Liên hiệp các hội tập trung hướng dẫn hội thành viên tham gia tập huấn, thông tin, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật. Được sự hỗ trợ kinh phí của Liên hiệp hội Việt Nam, Ban Phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho 400 nông dân trồng táo, nho tại huyện Ninh Phước, Ninh Hải và Tp. Phan Rang- Tháp Chàm; mở 2 lớp chuyển giao quy trình kỹ thuật bảo quản nho, táo cho 200 nông dân. Hiệp hội Thủy sản tham gia lớp tập huấn của Công ty OPS về nuôi tôm thẻ chân trắng trong bể lót bạt tròn, đây là mô hình mới rất hiệu quả, khi được nhân rộng góp phần vào phát triển nghề nuôi tôm bền vững. Sau khi tham gia các lớp phổ biến kiến thức khoa học, số hộ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Các chi hội ở huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc đã hỗ trợ hội viên thực hiện mô hình chuyển giao công nghệ tưới nước tiết kiệm trong canh tác các loại cây trồng cạn đạt hiệu quả cao. Đáng nói là, công tác ứng dụng, chuyển giao tiến bộ lỹ thuật được triển khai ngày càng phong phú, mạnh mẽ hơn và hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp. Các chương trình ứng dụng, chuyển giao gắn với kế hoạch, chủ trương của các ngành chuyên môn và ngày càng đi sâu vào chất lượng, chú ý đến các vấn đề bức thiết, đòi hỏi của thực tế sản xuất và đời sống.

Giai đoạn 2016-2020, Liên hiệp các hội đã làm tốt vai trò của cơ quan thường trực tổ chức các hội thi sáng tạo, nhằm phát triển phong trào nghiên cứu, lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Hội thi đã thu hút, tập hợp nhiều thành phần, đối tượng tham gia với nhiều ý tưởng, giải pháp đa dạng, thiết thực. Về Hội thi sáng tạo kỹ thuật đã tổ chức được 3 lần với 79 giải pháp dự thi; trong đó, có 27 giải pháp đạt giải. Riêng Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên, nhi đồng tổ chức được 5 lần, có 276 sản phẩm, mô hình tham gia dự thi; trong đó, có 81 sản phẩm đạt giải. Từ những kết quả trên, cho thấy phong trào sáng tạo kỹ thuật đã và đang lan tỏa rộng khắp trong tỉnh, được cán bộ, Nhân dân và học sinh tham gia hưởng ứng tích cực. Số lượng giải pháp dự thi ngày càng tăng, tiêu chí xét giải ngày càng được nâng cao cả về nội dung, hình thức và chất lượng. Đến nay, phong trào hội thi, cuộc thi đã đi vào chiều sâu, góp phần đưa hoạt động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh ngày càng phát triển, dần trở thành phong trào thi đua lao động, sáng tạo rộng rãi trong quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Lê Kim Hùng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các hội, cho biết: Giai đoạn 2020-2025, Liên hiệp các hội đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, các hội thành viên; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện các đề tài, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.