Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Văn Lợi

Ông Lê Văn Lợi, nguyên Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có thời gian công tác đảm nhiệm các chức vụ:

-Giám đốc Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Ninh Thuận: 5 năm (từ tháng 11-2003 đến tháng 11-2008);

-Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận 5 năm (từ tháng 4-2015 đến tháng 4-2020).

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với cá nhân nêu trên theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: vanphong@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.