Kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống lưới điện truyền tải trong dịp lễ Quốc khánh 2-9

Từ ngày 27-8 đến ngày 1-9, Truyền tải điện Ninh Thuận phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã đi thực tế hiện trường các điểm xung yếu và khu vực có tình hình an ninh phức tạp trên tuyến đường dây 220kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm; đường dây 220kV Đa Nhim - Tháp Chàm; đường dây Nhánh rẽ 220kV vào Trạm biến áp 220kV Tháp Chàm; đường dây 220kV Thiên Tân - Nha Trang và Trạm biến áp 220kV Tháp Chàm; Trạm biến áp 220kV Ninh Phước.

Kiểm tra công tác bảo vệ tại Trạm Biến áp 220 kV Ninh Phước.

Tiến hành kiểm tra công tác thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo vệ an toàn lưới điện bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định; vấn đề sinh sống, sản xuất của người dân trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện; nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đề ra biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản, thiết bị điện; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ an ninh an toàn hành lang lưới điện truyền tải; điều kiện tự nhiên, tình hình sạt lở, môi trường khô hạn, các yếu tố gây cháy trong và ngoài hành lang lưới điện, …

Qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp vi phạm, công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, các Đội quản lý vận hành, Tổ thao tác lưu động và lực lượng bảo vệ tại các trạm biến áp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và địa phương trong công tác bảo vệ lưới điện truyền tải. Đoàn kiểm tra đề nghị Truyền tải điện Ninh Thuận tiếp tục đôn đốc lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ tại các Trạm biến áp 220kV Tháp Chàm, Trạm biến áp 220kV Ninh Phước triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật, của ngành Điện lực và địa phương; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh, an toàn cho hệ thống lưới điện truyền tải, làm tốt công tác quản lý vận hành, bảo đảm truyền tải điện an toàn, ổn định và liên tục, đặc biệt là trong dịp lễ Quốc khánh 2-9