Thông báo Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, như sau:

Một góc đường Lê Duẫn (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) được treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Ảnh: Văn Nỷ

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được nghỉ lễ nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) vào ngày 2-9-2020 (Thứ tư).

2. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2020) theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch và phục vụ tổ chức, nhân dân.

3. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 2-9-2020 và treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung thông báo này.