Tỉnh đoàn tập huấn chuyên đề công tác dân tộc, tôn giáo; chủ quyền biển đảo

Ngày 28- 8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc và thông tin về tình hình Biển Đông cho đại diện Thường trực các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc và đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ truyền đạt chuyên đề các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên-thanh niên hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ quyền biển đảo, biên giới, tình hình Biển Đông trong giai đoạn hiện nay… qua đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong tình hình mới.