Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Chăm khóa 8 – năm 2020

Ngày 27-8, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Chăm, khóa 8 – năm 2002.

Tham gia lớp học có 45 cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và nói đúng, viết đúng tiếng Chăm; giới thiệu hệ thống chữ viết, bộ vần, một số quy tắc chính tả và ngữ pháp về tiếng Chăm. Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn về những phong tục tập quán, tiếng nói, chữ viết của đồng bào Chăm, tạo thuận lợi trong quá trình giao tiếp trong công tác, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc được giao, thúc đẩy kinh tế- xã hội ở địa phương.

Quang cảnh Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Chăm, khóa 8 năm 2020.