Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-năm 2020

Ngày 26-8, tỉnh ta tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII-năm 2020.

Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (TĐKT) Trung ương; Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Phạm Huy Giang, Trưởng ban TĐKT Trung ương; Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Trưởng cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Ban TĐKT Trung ương. Về phía tỉnh ta, đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự; Anh hùng lao động Hồ Thị Lượm và 265 đại biểu là điển hình tiên tiến cùng đến dự.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-năm 2020. Ảnh: P.Bình

Trong 5 năm qua (giai đoạn 2016-2020), các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác TĐKT. Một số cấp ủy Đảng đã đưa nhiệm vụ lãnh đạo công tác TĐKT vào nội dung sinh hoạt định kỳ. Chính quyền và Mặt trận, đoàn thể các cấp đã cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị thành nhiệm vụ thi đua, lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả, góp phần quan trọng cùng tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, dành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của tỉnh từng bước đổi mới với nhiều hình thức nội dung phong phú. Công tác khen thưởng kịp thời, công khai, hướng về cơ sở, chú trọng khen thưởng nhiều hơn đối với người trực tiếp lao động, người sản xuất...

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe một số tham luận và giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Qua đó đã phân tích, đánh giá tổng kết, nguyên nhân và đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác TĐKT giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu là đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực cách mạng to lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thi đua hướng vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh để phát triển bền vững.

Phát biểu chúc mừng tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương biểu dương những kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Để tiếp tục thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ; thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Luật TĐKT (sửa đổi). Tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua; vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: P.Bình

Đồng chí mong muốn các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị mình, gắn với thực hiện công việc hàng ngày. Thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đôn đốc; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổng kết rút kinh nghiệm. Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua; khen thưởng phải đúng đắn, kịp thời, đúng người, đúng việc, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt; quan tâm tới khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, chiến sỹ các lực lượng vũ trang. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo. Với truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường, năng động sáng tạo và những kết quả đạt được trong phong trào thi đua của đảng bộ, nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong những năm qua, Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Chú trọng đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác TĐKT, trước hết là nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác TĐKT; xác định thi đua không phải là việc gì quá to lớn, xa lạ mà đó chính là những việc làm thiết thực gắn với công việc hằng ngày của mỗi người. Từ đó, tạo được sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, để mỗi người đều là một chiến sỹ xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: P.Bình

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cuả tỉnh, của cơ quan, đơn vị. Hình thức, cách thức thi đua phải sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp từng đối tượng, từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia; thi đua phải thường xuyên, có kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến. Kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng kịp thời. Nâng cao chất lượng của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và chất lượng công tác tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội…

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: P.Bình

Đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân. Ảnh: P.Bình

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân có thành tích trong công tác từ 2015 đến 2019. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 61 tập thể và 121 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2019).

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: P.Bình

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh  trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: P.Bình

Nhân dịp về dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-năm 2020, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 2 tỷ đồng cho tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội do các nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ; tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn tỉnh nhà ra sức thực hiện tư tưởng thi đua ái quốc của Người và đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh để đưa Ninh Thuận, phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương trao tặng 2 tỷ đồng cho tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh:P.Bình

Tại Đại hội, toàn thể đại biểu thống nhất bầu 12 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Tiếp tục ra sức thi đua, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, thông qua những hành động thi đua cụ thể, thiết thực để gặt hái được nhiều thành quả to lớn trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025), góp phần xây dựng tỉnh Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.