Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Raglai khóa 4- năm 2020

Ngày 24-8, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Raglai khóa 4 - năm 2020.

Tham gia lớp học có 45 cán bộ, công chức, viên chức công tác vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh. Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Raglai và thực tế tại một số địa phương có người dân tộc Raglai sinh sống. Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Raglai để giao tiếp trong đời sống hàng ngày và trong công tác, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần vào nâng cao hiệu quả công việc được giao.

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Raglai khóa 4 năm 2020.