Bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp cơ sở năm 2020

Ngày 24-8, Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp cơ sở năm 2020 cho 111 cán bộ đoàn cấp cơ sở.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên và dư luận xã hội; nội dung và phương thức giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên, hoạt động của đoàn cơ sở; công tác tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động của đoàn ở cấp cơ sở; công tác tổ chức xây dựng đoàn cấp cơ sở; thông tin tuyên truyền nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng trước công chúng; kỹ năng tổ chức, triển khai các hoạt động thiếu nhi… Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức và kỹ năng để triển khai hiệu quả các hoạt động về công tác đoàn tại cơ sở.

Toàn cảnh Bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp cơ sở năm 2020.