Triển khai kế hoạch tổ chức triển lãm những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm (2015-2020)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2947/KH-UBND về việc tổ chức triển lãm những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm (2015-2020). Đây là một trong các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu một cách khái quát những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Ninh Thuận qua 5 năm xây dựng và phát triển (2015-2020); đồng thời giới thiệu những vị thế, tiềm năng, triển vọng của Ninh Thuận trong quá trình xây dựng và phát triển.

Nội dung trưng bày triển lãm bao gồm: các biểu đồ, hình ảnh, tài liệu, sách, báo, ấn phẩm, băng đĩa, thuyết minh và một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành: kế hoạch, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, tài nguyên, thương mại, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, an ninh, quốc phòng; đồng thời giới thiệu các sản vật của địa phương như: quà ưu niệm, sản phẩm làng nghề, nông sản, thực phẩm, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ...

Theo Kế hoạch sẽ có 26 đơn vị bao gồm các sở, ngành, đoàn thể và 7 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia triển lãm về thành tựu của ngành, địa phương trên lĩnh vực quản lý. Thời gian khai mạc triển lãm vào lúc 19 giờ 00, ngày 22/9/2020 và diễn ra đến hết ngày 25/9/2020, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận (số 49 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Thuận tươi đẹp, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy nền văn hóa đa sắc màu dân tộc phong phú, có thực lực lao động sáng tạo, con người cởi mở, hiếu khách; khẳng định đúng đắn những thành tựu đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy đổi mới của Đảng bộ trong chỉ đạo, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.