Tháng tám yêu thương

Tháng tám mượt mà xanh

Cúc vàng quanh nắng mật

Mở toang lòng vẫn chật

Không đủ cất yêu thương

Tháng tám đọng tơ vương

Chuông giáo đường vang vọng

Thoáng heo may xao động

Màu trời trong thiên thanh

Tháng tám nhớ về anh

Băng cơn mưa bất chợt

Gói lời tình dịu ngọt

Trao em một vòng tay

Tháng tám nồng nàn say

Mẹ cho ngày sinh nhật

Tháng tám yêu thương nhất

Biêng biếc chất ngất thu.