Quê Nội

Tôi về quê Nội một ngày

Nắng vàng chiếu rực hàng cây ven đường

Giàn trầu gợi lại nhớ thương

Hương cau lan tận cuối vườn xa xôi.

Tìm đâu bóng Nội bên đời.

Chỉ còn tiếng gió ơi hời khúc ru

Chân trời tím ngắt chiều Thu

Sương giăng kín mặt, lòng u uất buồn…