4.672 học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT hệ Công lập, Phổ thông dân tộc nội trú THPT và THPT chuyên năm học 2020-2021. Theo đó, toàn tỉnh có 4.672 học sinh trúng tuyển trên tổng số 6.002 học sinh đăng ký dự tuyển.

Cụ thể, có 220 học sinh trúng tuyển lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Điểm trúng tuyển vào lớp chuyên Ngữ văn là 31,5. Lớp chuyên Toán 35,25 điểm và điểm thi chuyên 5,5. Lớp chuyên Tiếng Anh 36 điểm và điểm thi chuyên 5,5; điểm trung bình lớp 9 môn thi chuyên 9,3. Lớp chuyên Vật lý 33,5 điểm và điểm thi chuyên 6,5. Lớp chuyên Tin học 34 điểm. Lớp chuyên Hóa học và lớp chuyên Sinh học đồng điểm 34,75. Điểm trúng tuyển vào lớp không chuyên là 28,25 và điểm thi chuyên 4,25.

Đối với các trường THPT, có 4.279 học sinh trúng tuyển. Điểm trúng tuyển từng trường như sau:

-Trường THPT Tôn Đức Thắng: Nguyện vọng (NV) 1: 28,75 điểm; NV 2: 30,75 điểm.

-Trường THPT Ninh Hải: NV 1: 33,75 điểm và tổng điểm thi 2 môn Văn, Toán: 10 điểm; NV 2: 35,75 điểm.

-Trường THPT Phan Chu Trinh: NV 1: 35,75 điểm.

-Trường THPT Tháp Chàm: NV 1: 28,75 điểm và tổng điểm thi 2 môn Văn, Toán: 5,25 điểm; NV 2: 36,25 điểm và tổng điểm thi 2 môn Văn, Toán: 8,5 điểm.

-Trường THPT Chu Văn An: NV 1: 38 điểm và tổng điểm thi 2 môn Văn, Toán: 8,25 điểm; NV 2: 40 điểm.

-Trường THPT Nguyễn Trãi: NV 1: 50,25 điểm và tổng điểm thi 2 môn Văn, Toán: 13,75 điểm.

-Trường THPT Phạm Văn Đồng: NV 1: 16,75 điểm; NV 2: 24 điểm và tổng điểm thi 2 môn Văn, Toán: 3,5 điểm.

-Trường THPT Nguyễn Huệ: NV 1: 24 điểm và tổng điểm thi 2 môn Văn, Toán: 4,25 điểm; NV 2: 26,5 điểm.

-Trường THPT An Phước: NV 1: 34,5 điểm và tổng điểm thi 2 môn Văn, Toán: 6,5 điểm.

Đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT, có 173 học sinh trúng tuyển. Mức điểm trúng tuyển có sự chênh lệch giữa các khu vực. Trong đó, thấp nhất là 18 điểm đối với Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận, khu vực tuyển sinh xã Phước Thái và thị trấn Phước Dân; cao nhất là 56,75 điểm đối với Trường THPT Dân tộc nội trú Pinăng Tắc, khu vực tuyển sinh xã Phước Đại, dân tộc Kinh.