Kết quả xét nghiệm bước đầu 85/232 công dân nhập cảnh từ Malaysia cách ly tại tỉnh âm tính với SARS-CoV-2

Bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận (CDC tỉnh), cơ quan thường trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế, cho biết: Ngày 13-8, tỉnh đã hoàn thành tiếp nhận 232 công dân Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh từ Malaysia về tại Khu cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh-Trung đoàn BB 896 ) về khu cách ly an toàn.

Ngay trong đêm và ngày 14-8, CDC tỉnh đã thực hiện lấy mẫu 232/232 người (Nữ: 167, Nam 65) để xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 1). Kết quả đến chiều ngày 14-8, có 85 mẫu âm với SARS-CoV-2. Còn 147 mẫu đang chờ kết quả tiếp theo. Hiện nay, 232 trường hợp đều có sức khỏe bình thường, không có trường hợp sốt, ho, khó thở.

Theo thống kê, đến ngày 14-8, tổng số người về từ Đà Nẵng và Quảng Nam có 1.002 người, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, cả 1.002 người âm tính; tổng số người liên quan đến thông báo khẩn của Bộ Y tế 202 người, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cả 202 âm tính.

Các trường hợp tiếp xúc gần vòng 1 (F1) với BN 751: 1 người (F1) của BN 751, là quân nhân Tiểu đoàn 24 (Sư đoàn 377) vào khu cách ly tập trung cuả tỉnh từ ngày 9-8, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 âm tính. Hiện tại sức khỏe bình thường (Đã công nhận hoàn thành cách ly ngày 12-8) và tiếp tục tự theo dõi tại nơi cư trú thêm 14 ngày.

Tại Trung đoàn 937 có 2 người (có giám sát của Quân Y miền Nam), kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 âm tính (Kết quả do Trung tâm Y học dự phòng quân đội phía Nam thực hiện). Hiện nay đang cách ly theo dõi tại đơn vị, sức khỏe bình thường.

Tổng số 24 người (F2) đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 9-8 âm tính, tự theo dõi sức khỏe rại nơi cư trú.

Tại Bệnh viện tỉnh ngày 14-8, Khu cách ly tập trung 3 người. Ngày 12-8 công nhận hoàn thành cách ly đủ 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng (có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần), chuyển về địa phương nơi cư trú tiếp tục theo dõi. Hiện tại sức khỏe bình thường. Khu điều trị 1 trường hợp xuất viện và đang theo tiếp tục tự dõi sức khỏe tại nhà (Trạm Y tế giám sát).