Hỗ trợ giống mãng cầu thái cho 23 hộ dân tham gia dự án khuyến nông

Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận vừa hỗ trợ giống mãng cầu thái cho 23 hộ dân tham gia mô hình khuyến nông tại xã Phước Thái, Phước Vinh (Ninh Phước) và xã Phước Đại, Phước Chính (Bác Ái)

Mô hình trồng mới cây mãng cầu thái theo hướng VietGAP, được thực hiện ở 4 xã của 2 huyện Ninh Phước và Bác Ái trên quy mô 11 ha, với 12.100 cây giống được hỗ trợ cho 23 hộ dân. Trong đó, 70% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được hỗ trợ của dự án và 30% còn lại các hộ tham gia mô hình phải đối ứng. Các hộ được chọn để tham gia dự án đều đảm bảo các tiêu chí và đáp ứng các yêu cầu theo quy định của dự án. Ngoài ra, đây là những hộ có đất canh tác phù hợp để phát triển cây mãng cầu, có kinh nghiệm sản xuất và ý chí phát triển kinh tế gia đình.

Với sự hỗ trợ kịp thời về giống, phân bón lót sẽ giúp bà con giảm một phần chi phí trong việc phát triển cây ăn trái nói chung, và cây mãng cầu thái tại địa phương nói riêng. Từ đó tạo động lực để bà con phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.