Tăng cường công tác truyền thông về chính sách Bảo hiểm y tế

Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới xây dựng BHYT toàn dân một cách bền vững.

Ninh Thuận là một tỉnh còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế của người dân không đồng đều, gây khó khăn trong việc phát triển và duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu của Chính phủ giao. Để khắc phục tình trạng trên, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Những thông tin về chính sách BHYT liên tục được phổ biến tới người dân thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp, trên các phương tiện thông tin đại chúng. BHXH tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận thực hiện các chuyên trang, chuyên mục chính sách bảo hiểm, trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo tầng lớp nhân dân. Bên cạnh việc phản ánh hoạt động nổi bật của ngành, đăng tải kịp thời văn bản chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT; phản ánh những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách; trên diễn đàn các cơ quan thông tin đại chúng các ý kiến của nhân dân cũng như ý kiến trả lời, giải đáp của các cơ quan chức năng được công bố rộng rãi đã bảo đảm cơ chế thông tin hai chiều trong công tác tuyên truyền. Qua đó, giúp Nhân dân, người lao động và doanh nghiệp tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hình ảnh, vị thế của ngành BHXH ngày càng được nâng cao.

BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Mỹ Dung

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhiều địa phương từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng đối tượng là người tham gia BHYT hộ gia đình. Từ khi triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thành phố phối hợp với hệ thống bưu điện tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở hội nghị tuyên truyền chính sách BHYT đến tận thôn, khu phố, nhằm đưa chính sách BHYT vào đời sống nhân dân. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai đến các xã, phường, thị trấn, đào tạo và mở rộng các đại lý thu ở cơ sở; phối hợp với các hệ thống đại lý thu của Bưu điện tỉnh phủ rộng nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận mua BHYT hộ gia đình một cách thuận lợi nhất.

Nhờ triển khai các giải truyền thông, tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh tăng nhanh qua các năm. Minh chứng qua con số, năm 2016, số người tham gia BHYT là 478.926 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 79,3%; năm 2017 là 527.816 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,6%; năm 2018 là 546.062 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3%; năm 2019 là 583.656 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% dân số (kế hoạch tỉnh giao 89%). Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nặng nề, nhưng tỷ lệ tham gia BHYT đạt 98,4%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 91,6%. Tổng số chi phí khám, chữa bệnh BHYT 6 tháng 2020 là 248,27 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2019; bằng 47,7% so với nguồn dự toán được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh phát triển...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian đến BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về ý nghĩa nhân văn chính sách BHYT tới người dân để đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó, công tác truyền thông hướng người tham gia BHYT khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở để được chăm sóc sức khỏe kịp thời, giảm các chi phí hành chính, đồng thời phối hợp với Ngành y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử... nhằm giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện ngay từ tuyến y tế cơ sở, vì mục tiêu phát triển BHYT toàn dân bền vững. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai lộ trình BHYT toàn dân và BHXH cho người lao động; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Xây dựng đội ngũ đại lý thu chuyên nghiệp, am hiểu về chính sách BHXH, BHYT để thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT để hoàn thành các chỉ tiêu trong toàn ngành.