Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 11-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan-Doanh nghiệp (Đảng bộ Khối) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 249 đại biểu đại diện cho hơn 3.600 đảng viên của 94 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: P.Bình

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được triển khai với nhiều điểm mới, sáng tạo và đạt kết quả tích cực. Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan trong khối được tập trung triển khai phù hợp với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị. Nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác dân vận, quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục được mở rộng. Các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đồng hành cùng doanh nghiệp; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh”, đại hội lần này đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020–2025; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo bước đột phá hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: P.Bình

Với vị trí, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối, nơi tập hợp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, với đông đảo cán bộ, đảng viên có năng lực, trí tuệ và trình độ chuyên môn chất lượng cao, trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Đảng bộ Khối cần tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị để nâng bản lĩnh chính trị và tinh thần, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp có hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Quán triệt các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thấm nhuần định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Trọng tâm là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển KT-XH nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo QP-AN; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển TCCSĐ và đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ theo thẩm quyền; chú trọng công tác rà soát, phát hiện những người đủ tài, đủ đức trong lực lượng cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, để giới thiệu cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cho nguồn nhân sự lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để xây dựng tổ chức vững mạnh, làm trong sạch đội ngũ, trong sạch Đảng. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận và các phong trào thi đua chăm lo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; tập trung phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo của cấp ủy đảng và các tổ chức hội, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Với tinh thần “Đoàn kết-Gương mẫu-Sáng tạo-Hiệu quả”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm 2020-2025 đề ra, góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.