Công điện của UBND tỉnh: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến mới

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công điện số 2835/CĐ-UBND, ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến mới.