Công văn của UBND tỉnh: Rà soát, kiểm tra việc chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 2799/UBND-VXNV, ngày 6 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về rà soát, kiểm tra việc chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh.