UBND tỉnh họp nghe báo cáo các phương án quy hoạch xây dựng một số khu vực trên địa bàn tỉnh

Ngày 7-8, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đồ án quy hoạch vùng huyện nông thôn mới huyện Ninh Hải và phương án ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực đầm Cà Ná (xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam). Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam – Bộ Xây dựng (Đơn vị tư vấn) cho biết, huyện Ninh Hải là cửa ngõ phía Đông Bắc của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, có hệ thống giao thông thuận lợi, có thế mạnh về du lịch, dịch vụ, đánh bắt, chế biến thủy, hải sản gắn với phát triển các khu công nghiệp, sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao và bền vững. Là vùng có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng phía Bắc của tỉnh. Huyện đã được UBND tỉnh chọn thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017. Trên cơ sở này, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Ninh Hải đến năm 2040.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Về phương án ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực đầm Cà Ná do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung đề xuất cơ bản phù hợp theo Quy hoạch chung đô thị Cà Ná được duyệt. Cụ thể: Phương án quy hoạch thực hiện trên hai xã Phước Diêm và Cà Ná, với tổng diện tích 64,87 ha. Đây là khu dân cư mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ người dân của khu vực…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Đồ án quy hoạch vùng huyện Ninh Hải cũng như phương án ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đầm Cà Ná. Tuy nhiên các phương án vẫn còn nhiều nội dung chưa được cập nhật kịp thời và chưa thể hiễn rõ quy hoạch phát triển vùng theo định hướng của tỉnh, đồng chí yêu cầu Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, bổ sung, hoàn chỉnh Đồ án để báo cáo thường trực Tỉnh ủy.