UBND tỉnh họp rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt Tiểu dự án Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 6-8, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Dự án do Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh làm chủ đầu tư, với mục tiêu nhằm góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng, giảm thiểu tác động về môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố. Dự án thực hiện trong 5 năm (2017-2022), tổng mức đầu tư hơn 1.933 tỷ đồng; trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới 1.655,5 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh. Theo báo cáo, các hạng mục như: Khu tái định cư Phan Đăng Lưu; mở rộng và kéo dài đường hẻm 150; mở rộng kênh TH5; xây dựng kênh Nhị Phước đoạn NP3, NP4; nâng cấp kênh Chà Là và đường quản lý dọc kênh… đến nay UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành và triển khai quyết định thu hồi đất, bồi thường cho 133 hộ, với tổng diện tích 124.196 m2; tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 60.830 m2, đạt tỷ lệ 50%.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương liên quan đã nêu lên những khó khăn, vướng mắt còn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng và đề xuất UBND tỉnh sớm xem xét, phê duyệt hệ số giá đất năm 2020 để làm căn cứ bồi thường, có chính sách giải quyết đất ở, hoặc chuyển đổi nghề cho các hộ dân nằm trong vùng dự án; cho chủ trương tạm ứng trước 70% kinh phí bồi thường, đền bù…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm xây dựng giá đất cụ thể gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, sau đó tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh xem xét. Chủ đầu tư tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng hợp phần của dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn ODA; đẩy nhanh việc thực hiện chi trả, đền bù cho các hộ dân. Tăng cường rà soát các diện tích chồng lấn, tổ chức cắm mốc ranh giới đất và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; xác định và lựa chọn các hạng mục ưu tiên, trên cơ sở đó xây dựng phương án, lộ trình thực hiện theo kế hoạch đề ra; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trên diện tích đất đã bàn giao…