Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 24

Ngày 5-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tập trung khóa 24 (2019-2020).

Tham gia lớp có 50 học viên là cán bộ dự nguồn lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua 9 tháng học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị và quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, đoàn thể... Kết thúc khóa học có 50 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; trong đó có 4 học viên đạt loại giỏi, 35 học viên đạt loại khá.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.