Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 5-8, Đảng bộ huyện Ninh Phước khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 248 đại biểu đại diện cho hơn 2.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ninh Phước đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh của toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Có 23/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đến cuối năm 2019, huyện Ninh Phước có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020. Diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng cao; tiềm năng, lợi thế của huyện tiếp tục được khai thác có hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước đạt cao. Giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục chuyển biến rõ nét. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, miền núi được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,19%. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đạt kết quả tích cực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy. Công tác chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của huyện quan tâm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Ninh Phước đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo là động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Ninh Phước đề ra 20 chỉ tiêu phát triển cụ thể trên các lĩnh vực; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: P.Bình

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Phước đạt được được trong nhiệm kỳ qua; đây là tiền đề để thúc đẩy sự phát triển của huyện trong giai đoạn tiếp theo; là động lực để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2020-2025. Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Đảng bộ huyện Ninh Phước cần tiếp tục xác định phát triển kinh tế là trung tâm, trong đó phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo là động phát triển KT-XH nhanh, bền vững. Cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn cơ cấu lại nội bộ từng ngành, lĩnh vực, khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa đổi mới, sáng tạo gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm tạo bước đột phá cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của huyện. Bên cạnh đó, huyện cần thực hiện tốt các giải pháp phát triển văn hóa- xã hội, các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, miền núi đúng quy định; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nội chính, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân trong huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra, đưa huyện Ninh Phước không ngừng phát triển về mọi mặt trong những năm tiếp theo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày (ngày 4, 5 và 6-8). Báo Ninh Thuận sẽ tiếp tục đưa tin về kết quả Đại hội.