Hoạt động các, sở ngành, địa phương

* Trong tháng 7, lĩnh vực kinh tế cá thể ở huyện Thuận Nam đạt giá trị sản xuất 37,3 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong đó các sản phẩm tăng, như: Nước mắm 7.342,69 nghìn lít, tăng 8,1%; sản xuất muối 2.036 tấn, tăng 24%; may mặc trên 71 nghìn cái, tăng 15,2%; sản xuất sản phẩm bằng kim loại 10.918 m2 , tăng 3,1%.

Khách hàng mua nước mắm tại cơ sở NOL Cà Ná. Ảnh: Văn Nỷ

Các sản phẩm giảm như: Xay xát lương thực 1.363 tấn, giảm 45,6%; cá hấp 746,6 tấn, giảm 16,3%; đá chẻ 264,3 nghìn viên, giảm 36,6%. Ngoài ra, UBND huyện đã Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 6 cửa hàng bán lẻ. Cấp mới 19 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; luỹ kế trong 7 tháng đã cấp mới 55 hồ sơ; đến nay toàn huyện có 1.466 hộ kinh doanh đang hoạt động.

* Theo báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, qua công tác rà soát, thống kê, đến nay toàn tỉnh có 45.738 cơ sở thực phẩm; trong đó ngành Nông nghiệp- PTNT quản lý 36.831 cơ sở, chiếm tỷ lệ 80,5 % số cơ sở; ngành Công Thương quản lý 4.419 cơ sở, chiếm 9,7 % ngành Y tế quản lý 4.488 cơ sở, chiếm 9,8%. Riêng về quản lý sản phẩm theo ngành, trong đó ngành Nông nghiệp-PTNT quản lý 19 nhóm sản phẩm; ngành Công thương quản lý 8 nhóm sản phẩm và ngành Y tế quản lý 5 nhóm sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng: Y tế, Nông nghiệp, Công Thương, Công an đã tổ chức 128 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 3.042 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt yêu cầu là 2.715 cơ sở, chiếm tỷ lệ 89,2%; số cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm là 327 cơ sở, chiếm tỷ lệ 10,8%.

* Theo báo cáo của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đến nay, 4 tổ chức hội, đoàn thể trong tỉnh, với 1.602 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đang quản lý dư nợ nhận ủy thác là 2.263,4 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Phụ nữ quản lý 1.006 tỷ đồng, chiếm 44,4%; Hội Nông dân quản lý 562,8 tỷ đồng, chiếm 24,9%; Hội Cựu chiến binh quản lý 296 tỷ đồng, chiếm 13%; Đoàn Thanh niên quản lý 398,6 tỷ đồng, chiếm 17,6%. Nợ quá hạn cho vay ủy thác 5,46 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,24%, giảm 181 triệu đồng so với đầu năm