UBND tỉnh: Họp bàn giải pháp quản lý lao động từ các vùng có dịch làm việc tại các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 4-8, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn giải pháp quản lý lao động (LĐ) từ các tỉnh có dịch vào làm việc tại các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có 56 LĐ đi từ vùng có dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) trở về tỉnh ta. Trong đó, Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú (Ninh Sơn) có 2 LĐ; Công ty Trung Nam - Thuận Bắc có 14 LĐ; Công ty Trung Nam - Thuận Nam có 40 LĐ, tất cả đều kịp thời khai báo, theo dõi cách ly theo đúng quy định. Riêng Công ty Trung Nam sử dụng 32 LĐ nước ngoài nhưng hiện nay vẫn còn 18 LĐ chưa hoàn thành thủ tục cấp giấy phép LĐ. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp chủ động kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đeo khẩu trang nơi làm việc, hạn chế tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay sát khuẩn; kịp thời khai báo, cách ly người LĐ đi từ vùng có dịch theo đúng quy định…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn giải pháp quản lý lao động từ các tỉnh có dịch vào làm việc tại các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời kê khai, báo cáo tình hình công nhân đi từ vùng dịch trở về với địa phương; thực hiện đồng bộ mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội gắn với triển khai đảm bảo các biện pháp phòng ngừa dịch đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời cần tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch đến từng người công nhân, LĐ; các doanh nghiệp cần thành lập các tổ, đội, nhóm thực hiện nghiêm khai báo y tế theo quy định, xây dựng quy chế, nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.