Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội năm 2020

Ngày 3-8, Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội năm 2020.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 119 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội ở các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được hướng dẫn 6 chuyên đề: Kỹ năng hướng dẫn nhảy Dance Kids tập thể thiếu nhi; vị trí, vai trò của phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về tâm lý thiếu nhi; kỹ năng tổ chức diễn đàn, hội thảo, đối thoại dành cho thiếu nhi; kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh; những quy định về nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Học viên lớp bồi dưỡng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội năm 2020 được yêu cầu phải đeo khẩu trang để phòng, chống COVID-19.