Ninh Phước: Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả

Hội Nông dân huyện Ninh Phước tổ chức thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND). Nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đầu tư tạo động lực cho các nông hộ tham gia dự án hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hình thức tổ nhóm liên kết đồng sở thích..

Đồng chí Đặng Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Phước cho biết qua nhiều năm triển khai thực hiện Quỹ HTND đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, góp phần xây dựng các tiêu chí huyện, xã đạt chuẩn NTM. Tính đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND của huyện đạt trên 6.690 triệu đồng. Trong đó, có 1.055 triệu đồng do Quỹ HTND Trung ương, 4.724 triệu đồng do Quỹ HTND tỉnh ủy thác, 910 triệu đồng vốn do ngân sách huyện cấp và vận động hội viên đóng góp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Quỹ HTND huyện Ninh Phước tăng thêm 117 triệu đồng do ngân sách cấp và hội viên đóng góp, vượt 7% so với chỉ tiêu do Hội Nông dân tỉnh giao. Hội Nông dân huyện đã giải ngân thêm 7 dự án, với số tiền 1.665 triệu đồng cho 58 hộ vay đầu tư chăn nuôi gia súc có sừng sinh sản và vỗ béo, trung bình mỗi hộ được vay 25- 30 triệu đồng. Tính đến nay, huyện Ninh Phước đã giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND cho 224 hộ vay, với số tiền trên 6.661 triệu đồng đầu tư phát triển các loại cây trồng có gia trị kinh tế cao và chăn nuôi gia súc có sừng theo mô hình gia trại. Bao gồm 5 dự án trồng măng tây xanh thu hút 81 hộ tham gia, với số tiền vay 2.056 triệu đồng chủ yếu là trồng măng tây xanh ở các xã An Hải, Phước Hải và sản xuất lúa giống tại xã Phước Hậu. Đồng thời triển khai thực hiện 17 dự án chăn nuôi gia súc sinh sản, vỗ béo và nuôi heo đen với số tiền 4.605 triệu đồng thu hút 143 hộ trên địa bàn 9 xã, thị trấn tham gia.

Gia đình chị Vương Thị Thúy Hằng ở thôn Nhuận Đức (Phước Hữu) sử dụng hiệu quả
nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư nuôi bò theo mô hình gia trại.

Các dự án được Quỹ HTND giải ngân được Hội Nông dân phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở bình chọn những hội viên có uy tín cần mẫn lao động có ý chí vươn lên nhưng thiếu vốn sản xuất. Sau khi giải ngân việc sử dụng nguồn vốn chịu sự giám sát trực tiếp của chi hội nông dân thôn, khu phố và tổ nhóm nghề nghiệp liên kết sản xuất. Đồng thời tổ chức thực hiện các lớp tập huấn trang bị kiến thức căn bản cho hội viên về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, trồng măng tây xanh đạt hiệu quả. Nguồn Quỹ HTND thực sự trở thành điểm tựa giúp vốn cho hội viên nông dân vay với lãi suất 0,7%/tháng. Qua đó giúp hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm tăng thêm thu nhập gia đình, tích cực góp phần nâng cao các tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM. Nông dân sử dụng hiệu quả vốn vay của Quỹ HTND nên việc trả lãi và thu hồi vốn bảo đảm đúng kỳ hạn. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Quỹ HTND huyện đã hoàn thành việc thu hồi vốn 9 dự án của 93 hộ với số tiền trên 1.854 triệu đồng tiếp tục cho các hội viên khác vay. Nhờ sử dụng hiệu quả Quỹ HTND kết hợp nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện trong 5 năm qua góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Ninh Phước ngày càng phát triển. Toàn huyện có 15.098 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, có 10 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương; 425 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh; 1.031 hộ đạt danh hiệu cấp huyện và 13.632 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở.

Chúng tôi đến với xã Phước Hữu “tận mục sở thị” việc thực hiện dự án nuôi bò vỗ béo được Quỹ HTND huyện Ninh Phước cho 29 hộ vay với số tiền 870 triệu đồng và vốn đối ứng của nông dân 382 triệu đồng mua 104 con bò giống chăn nuôi. Các nông hộ tham gia dự án tự nguyện thành lập tổ liên kết chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau chăn nuôi gia súc có sừng theo hướng an toàn, bền vững. Bà con chủ động liên hệ với thú y cơ sở tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm như dịch tả, tụ huyết trùng, lỡ mồm long móng nhằm tránh thiệt hại cho người chăn nuôi do bệnh tật gây ra. Chị Vương Thị Thúy Hằng ở thôn Nhuận Đức cho biết chị có chồng bị bệnh tim hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Nhờ nguồn vốn vay 30 triệu đồng của Quỹ HTND huyện Ninh Phước giúp chị mua bò đực lai nuôi gần 1 năm có vóc dáng cao lớn trị giá trên 40 triệu đồng. Chị chủ động trồng 1,3 sào cỏ và mua rơm dự trữ bảo đảm nguồn thức ăn, ước uống cho đàn bò trong những tháng khô hạn. Trong tương lai, chị Hằng tiếp tục nhân giống đàn bò lai sind của gia đình hiện có 5 con lên 10 con nái sinh sản. Chị Hằng nỗ lực chăn nuôi gia súc, tích cóp vốn liếng dành dụm chữa bệnh cho chồng và nuôi con ăn học thành đạt.

Đồng chí Đặng Văn Bình cho biết thêm trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Ninh Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền thu hút các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng Quỹ HTND. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ; hướng dẫn hội viên vay sử dụng đúng mục đích nguồn vốn đầu tư bảo đảm sinh lợi. Ưu tiên đầu tư Quỹ HTND cho các mô hình dự án mới, nâng cao chuỗi giá trị nông sản hàng hóa phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương. Quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ HTND tạo điểm tựa cho hội viên nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm, tăng thu nhập; tích cực góp phần nâng cao tiêu chí xã NTM và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.