Ninh Phước: Phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, những năm qua, huyện Ninh Phước đã huy động mọi nguồn lực kiên cố hóa kênh mương nội đồng giải quyết nguồn nước tưới cho cây trồng và phục vụ chăn nuôi. Nhờ đó, hệ thống thủy lợi của các xã, thị trấn được xây dựng đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Toàn huyện có 5 công trình hồ thủy lợi, với dung tích chứa trên 31,7 triệu m3; 100% hệ thống kênh cấp I; 80% kênh cấp II; 85% kênh cấp III và 15 công trình trạm bơm đã được đầu tư, nâng cấp cải tạo, kiên cố đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho trên 60% diện tích đất canh tác cây trồng hàng năm.

Hệ thống thủy lợi của các xã, thị trấn ở huyện Ninh Phước được xây dựng đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Văn Miên

Ngoài hệ thống công trình thủy lợi được Nhà nước đầu tư, huyện Ninh Phước còn huy động nguồn lực từ nhân dân, nâng cấp, cải tạo, kiên cố các tuyến kênh, mương nội đồng với chiều dài 404km. Cùng với đó, hàng năm huyện còn chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các xã vận động người dân tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy… Nhờ có nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, diện tích canh tác của huyện luôn đạt và vượt kế hoạch. Vụ hè-thu năm 2020, mặc dù hạn hán nhưng toàn huyện xuống giống được hơn 5.200 ha cây trồng các loại; trong đó, lúa chiếm 1.540 ha, bắp 700 ha, rau đậu các loại 1.324 ha.

Việc hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ và đưa vào sử dụng giúp nông dân chủ động mở rộng diện tích canh tác, mạnh dạn áp dụng các phương thức luân canh, tăng vụ, hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường, tạo nguồn thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương ngày càng phát triển.

Hệ thống Trạm bơm xã An Hải (Ninh Phước) được đầu tư hoàn chỉnh đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho vùng sản xuất rau an toàn.

Đồng chí Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải, cho biết: Địa phương nằm cuối kênh, trước đây, khi hệ thống kênh mương chưa được đầu tư, việc dẫn nước về cho người dân canh tác gặp rất nhiều khó khăn. Để đưa sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển, những năm qua, xã được huyện quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho các vùng sản xuất trên địa bàn, hạn chế được tình trạng bỏ hoang đất vào mùa nắng hạn. Nhờ đó, nông dân có thêm điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập. Đến nay, toàn xã đã đầu tư được trên 20 km kênh mương cấp 3, phục vụ nguồn nước tưới ổn định cho trên 375 ha sản xuất lúa và 100 ha hoa màu. Để hệ thống kênh mương phát huy hiệu quả, sau mỗi vụ, xã đều chỉ đạo bà con thực hiện việc nạo vét, duy tu, bảo dưỡng.

Có thể nói, việc đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi cùng với việc khai thác sử dụng hợp lý và hiệu quả giúp nông dân có điều kiện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương ngày càng phát triển. Để nâng cao hiệu quả của các công trình thủy lợi trong việc đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới, huyện tiếp tục kết hợp lồng ghép các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả để từng bước hoàn thiện hạ tầng thủy lợi. Đồng thời, phân bổ hợp lý nguồn kinh phí để tu sửa, xây mới những tuyến kênh mương nội đồng phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí hư hỏng và tổ chức nạo vét, đảm bảo tối đa nguồn nước phục vụ tưới, tiêu ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.