Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải

Ngày 31-7, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với UBND huyện Ninh Hải về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng NTM năm 2020.

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở huyện Ninh Hải đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn huyện có 8/8 xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt được 9 tiêu chí huyện NTM; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,7%, thu nhập bình quân đầu người trên 41 triệu đồng/người/năm, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Về kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM năm 2020 được thực hiện trên 60% số hộ gia đình ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trên 96,8% người dân hài lòng với nội dung các tiêu chí của huyện đã đạt được.

Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với UBND huyện Ninh Hải.

Qua nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đặt ra một số vấn đề để huyện làm rõ thêm trong xây dựng NTM như: Công tác quy hoạch xây dựng; triển khai, nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế; vấn đề về an ninh trật tự ở địa phương; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp, thủy, hải sản...góp phần giúp địa phương hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, qua đó sớm công nhận huyện Ninh Hải đạt chuẩn NTM theo quy định.