Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Ngày 31-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc giữa hai Bộ thực hiện Nghị định số 03/2019 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình Biển Đông, đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/ NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng vào thành công trong phòng, chống dịch COVID-19, đưa cuộc sống xã hội, đời sống kinh tế từng bước trở lại “trạng thái bình thường mới”; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tiếp tục quán triệt Nghị đinh số 03/2019/NĐ-CP và các văn bản của Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới; rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phối hợp bảo vệ mục tiêu, bảo vệ sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ, sát thực tế địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020; phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm; phối hợp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, hạ uy tín, chia rẽ Quân đội, Công an; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng, chống, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai; tiếp tục duy trì, tăng cường acông tác phối hợp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19.