Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới phát sinh

Ngày 29-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 973/SVHTTDL-QLTTDL triển khai đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới phát sinh.

Để phòng, chống lây nhiễm dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai thực hiện một số nội dung như: Hướng dẫn khách du lịch đến từ vùng dịch từ ngày 8-7 đến nay phải thực hiện khai báo y tế qua phần mềm NCOVI; tự theo dõi sức khỏe và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế nếu có những biểu hiện sốt, ho, khó thở… Những trường hợp khách du lịch đến từ các vùng có dịch mà từng đi đến, tiếp xúc với những nơi theo Thông báo số 15, 16 và 17 của Bộ Y tế thì yêu cầu tự cách ly tại cơ sở lưu trú và thông báo ngay cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để xử lý theo qui định phòng chống dịch.

Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với cơ sở lưu trú du lịch.

Đối với các nhân viên và du khách phải thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hạn chế tổ chức hoặc tham gia vào các sự kiện tập trung đông người; nếu cần thiết phải tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các qui định về chống dịch như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn…

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng ngày về tình hình khách lưu trú tại đơn vị, nhất là các trường hợp khách đến từ các vùng dịch để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh; kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị để thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.