Hội Nông dân thị trấn Phước Dân: Tổ chức Lễ ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê vỗ béo

Hội Nông dân thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) vừa tổ chức Lễ ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê vỗ béo với 15 thành viên thuộc khu phố 10. Mục đích của tổ hội nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc chăm sóc, nắm bắt thị trường tiêu thụ; thúc đẩy hoạt động chăn nuôi dê của các thành viên phát triển ổn định. Nhân dịp này, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cũng giải ngân vốn vay cho 15 thành viên trong tổ hội, mỗi hộ vay 25 triệu đồng, thời gian thực hiện 24 tháng.

 Ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê vỗ béo.