Họp Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 27-7, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để nghe các thành viên báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch; đề xuất những nội dung cần thiết nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo nội dung công việc được phân công, như: Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; xây dựng dự thảo nội dung, tài liệu, chương trình làm việc của đại hội; công tác phục vụ đại biểu dự đại hội và đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết phục vụ đại hội; phương án bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác chỉnh trang đô thị tại Tp.Phan Rang-Tháp Chàm và một số hoạt động liên quan khác. Các thành viên cũng tập trung thảo luận, nêu những khó khăn, kiến nghị đối với công việc được phân công phụ trách, đồng thời đóng góp ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tuyên truyền, trang trí, sửa chữa hội trường đại hội, bổ sung lực lượng, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc theo kế hoạch phân công.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban phục vụ trong triển khai thực hiện các công việc được giao. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Tiểu ban phục vụ đại hội bám sát các văn bản đã ban hành, rà soát lại nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chủ động triển khai sớm các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội, dự thảo kịch bản, chương trình đại hội, các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền trong suốt quá trình diễn ra đại hội; sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn trước, trong và sau đại hội. Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương tăng cường phối hợp làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Trên cơ sở kế hoạch chung Tiểu ban đã đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tập trung bám sát, triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới cao nhất, phản ảnh toàn diện và minh họa rõ nét những thành tựu phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực, qua đó tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.