Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh: Triển khai các biện pháp chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn hỏa tốc số 2650/UBND-VXNV, ngày 26 tháng 7 năm 2020 của của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.