Đồng chí Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (TBLS), phóng viên Báo Ninh Thuận đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong hoạt động phong trào đền ơn đáp nghĩa của tỉnh trong thời gian qua?

- Đồng chí Hà Anh Quang: Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCC và phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết chính sách ưu đãi đối với các đối tượng NCC; ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho con em liệt sỹ, thương binh, bệnh binh...

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo giải quyết các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NCC trong tỉnh; cấp uỷ, chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo phát động thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa ở các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia, chăm sóc NCC, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và NCC. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết 3.920 hồ sơ NCC, nâng tổng số hồ sơ đang quản lý trên 40.000 hồ sơ NCC. Trong đó đã thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 3.424 đối tượng với số tiền trên 7 tỷ đồng. Đã thực hiện xác nhận, công nhận người hưởng chính sách ưu đãi NCC 3.920 đối tượng, thực hiện trợ cấp ưu đãi cho NCC hơn 869,4 tỷ đồng (bình quân hàng năm trên 173,8 tỷ đồng) tăng trên 168% so với giai đoạn 2011-2015. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 3 cấp đã huy động và sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà và chăm sóc bố mẹ liệt sỹ; bằng các nguồn hỗ trợ, trong những năm qua, đã xây dựng và sửa chữa được 5.267 nhà tình nghĩa, số tiền trên 85 tỷ đồng (không kể Chương trình hỗ trợ nhà ở NCC với cách mạng theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, tổng số nhà thực hiện 1.089 căn/28,98 tỷ đồng); cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hơn 4.000 người; phong và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 512 Mẹ (còn sống 5 Mẹ); đầu tư xây dựng công trình ghi công liệt sỹ hiện nay có 54/65 xã, phường; có 6/7 đài cấp huyện và 1 nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, mộ liệt sỹ đã được quy tập, di chuyển về nghĩa trang liệt sỹ, đến nay có 1.105 mộ. Đến nay, đời sống của các hộ gia đình NCC được ổn định và từng bước cải thiện, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, NCC.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết, trong thời gian tới tỉnh ta tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ gì để công tác đền ơn đáp nghĩa ngày càng hiệu quả, thiết thực?

- Đồng chí Hà Anh Quang: Trong thời gian đến ngành tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 19-7-2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc các đối tượng NCC, nhất là về lao động, việc làm, nhà ở, chăm sóc y tế, hỗ trợ phương tiện đi lại. Tập trung xây dựng và phát triển Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời coi trọng việc phân bổ, sử dụng Quỹ đúng quy định, thường xuyên công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng. Quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình NCC phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung giải quyết tốt các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, đảm bảo đời sống của các đối tượng NCC có mức bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân tại nơi cư trú. Đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ, chỉnh trang tu bổ xây dựng mới các công trình ghi công liệt sỹ, đáp ứng tốt nhu cầu tình cảm, tâm linh. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và nhân dân trong công tác chăm sóc NCC. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NCC với cách mạng, kiến nghị với cấp uỷ và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của NCC với cách mạng.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!