Thông báo: Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16-4-1975 - 16-4-2011)

Kỷ niệm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16-4-1975 - 16-4-2011), UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhân dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong ngày 16-4-2011.