Bảo đảm vệ sinh môi trường ở các cảng, bến cá

Cùng với sự phát triển kinh tế, những năm gần đây vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải ở khu vực cảng cá Đông Hải (phường Đông Hải), cảng cá Cà Ná (xã Cà Ná và Phước Diêm) trở nên bức xúc.

Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động khai thác hải sản trong tỉnh từ năm 1994, Nhà nước đã đầu tư xây dựng 4 cảng, bến cá phục vụ dịch vụ hậu cần nghề cá. Từ khi xây dựng và đưa các cảng, bến cá vào hoạt động đến nay kinh tế ở các địa phương ven biển phát triển rõ rệt, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, những năm gần đây vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải ở khu vực cảng cá Đông Hải (phường Đông Hải), cảng cá Cà Ná (xã Cà Ná và Phước Diêm) trở nên bức xúc.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia tổng VSMT tại cảng cá Đông Hải. Ảnh: Phan Bình

Cảng, bến cá là nơi có nhiều tàu thuyền ra vào cập cảng bốc dở sản phẩm, nơi tập trung đông người và phương tiện mua bán, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa. Cảng, bến cá còn là trung tâm lưu trú tàu thuyền tỉnh ngoài đến (khoảng 400chiếc/năm). Do vậy việc kiểm soát đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT) gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhân dân sống ven luồng lạch, vũng đậu tàu chưa tự giác trong vấn đề giữ vệ sinh chung, còn vứt rác thải xuống luồng lạch, vũng đậu tàu làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.

Các địa phương phường Đông Hải, xã Cà Ná và xã Phước Diêm tuy có các đội tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, nhưng việc thu gom rác thải chưa được triệt để, nhất là các đoạn đường nhỏ hẹp xe không đến được.

Để khắc phục tình trạng trên, trong những năm qua, BQL khai thác các cảng cá đã chỉ đạo các cảng, bến cá thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; tiến hành ký cam kết đối với các cơ sở sử dụng mặt bằng cảng, tàu thuyền neo đậu trong khu vực cảng, bến cá... hàng năm các cảng, bến cá đều tổ chức ra quân tổng VSMT 2 đợt. Những việc làm trên phần nào đã nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực

Nhằm nâng cao hơn hiệu quả quản lý VSMT khu vực cảng, bến cá, cuối năm 2010, BQL khai thác các cảng cá đã ký kết liên tịch với chính quyền địa phương cấp xã có cảng, bến cá, cùng với kế hoạch tổ chức và trách nhiệm thực hiện giữa cảng, bến cá và địa phương từ khâu tuyên truyền, vận động; tổ chức ký cam kết; tổ chức thu gom; kiểm tra lập biên bản đến việc tiến hành xử lý các vi phạm về xả rác thải bừa bãi ra cộng đồng dân cư.

Đầu năm 2011, BQL đã chỉ đạo các cảng, bến cá phối hợp với: Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên các xã, phường, Đoàn Thanh niên cơ quan cảnh sát môi trường tổ chức vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân liên quan ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường; triển khai tổng VSMT vào 15-3 tại cảng cá Đông Hải và ngày 19-3-2011 tại cảng cá Cà Ná.

Trong thời gian tới, để giải quyết được vấn đề xả rác thải bừa bãi tại khu vực các cảng, bến cá các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có cảng, bến cá cần tiếp tục quan tâm, tập trung hơn nữa trong việc chỉ đạo: tuyên truyền, giáo dục người dân nhận thức tốt hơn về VSMT; tổ chức thu gom rác thải triệt để; có biện pháp xử lý mạnh đối với các trường hợp vi phạm. Có như vậy tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực các cảng, bến cá mới được khắc phục; từ đó cũng khơi dậy nhận thức của người dân trong khu vực cảng, bến cá tích cực tham gia đời sống văn hóa ở khu dân cư.