Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh

Trung tá Đinh Đoàn Tư, Phó trưởng phòng, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị - Công an tỉnh: Trong nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác Đảng, công tác chính trị, coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng liên quan đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, lý trí và hành động của cán bộ chiến sĩ (CBCS). Từ đó đã chủ động triển khai các biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp với tình hình, đặc điểm của lực lượng công an nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho đảng viên, CBCS. Qua thực tiễn công tác cho thấy hầu hết CBCS đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; thực sự là lực lượng trung thành bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để công tác Đảng, công tác chính trị nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả hơn, chúng tôi mong muốn đại hội kỳ này phải xác định công tác Đảng, công tác chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng bản chất cách mạng cho CBCS, là trách nhiệm của mọi tổ chức Đảng, của cấp ủy lãnh đạo các cấp và của cán bộ, đảng viên. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên; xây dựng cấp ủy đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và tính sáng tạo; đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, CBCS và phòng chống nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trong lực lượng Công an tỉnh.

Đại úy Từ Thị Viễn Linh, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý cư trú, cấp quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh: Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội (TTXH) có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTXH gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm. Công tác đăng ký, quản lý cư trú, phối hợp quản lý nhân hộ khẩu, cấp, quản lý chứng minh nhân dân, đăng ký con dấu, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Thời gian tới, tôi mong muốn cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an. Triển khai sâu rộng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý hành chính về TTXH; triển khai cấp thẻ căn cước công dân và hoàn thành việc thu thập, cập nhật và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiến độ triển khai của Bộ Công an.

Thiếu tá Trịnh Văn Mạnh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng; đặc biệt là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời đấu tranh, xử lý các đối tượng có hoạt động lợi dụng không gian mạng xâm phạm ANQG, trật tự an toàn xã hội… góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ tới, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục xác định công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ ANQG, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ mong muốn và tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bầu ra những đồng chí tiêu biểu nhất, tham gia Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo lực lượng Công an Ninh Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường việc học tập, rèn luyện xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ, nhất là tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, theo đúng phương châm của Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, hiệu quả”.