Đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Đổi mới toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-7-2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Công an tỉnh nhà. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được?

- Đại tá Nguyễn Thế Hùng: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, cùng sự nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an các cấp, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần bảo vệ và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh. Nổi bật nhất là đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự các dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá án trung bình trong nhiệm kỳ đạt 86,22%, trong đó trọng án đạt 96,75% (vượt chỉ tiêu 11,22%, trọng án vượt 1,75%), chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm đã được nâng lên, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Lực lượng Công an tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Ảnh: CTV

Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nội dung nòng cốt của công tác xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền các cấp phát động mạnh mẽ Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới các địa bàn cơ sở; tiếp nhận hàng chục ngàn nguồn tin, ý kiến đóng góp của nhân dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần gắn bó chặt chẽ giữa các lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là tập trung quán triệt sâu sắc về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống; chú trọng bồi dưỡng và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống cách mạng của lực lượng Công an nhân dân; đẩy mạnh Phong trào học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; thường xuyên tự soi, tự sửa theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ được nâng lên. Nhiều năm liền Đảng bộ Công an tỉnh luôn giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, công tác phát triển Đảng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo các tiêu chuẩn, thủ tục quy định, đã kết nạp 315 đảng viên, vượt 57% chỉ tiêu đề ra.

* Phóng viên: Trước những yêu cầu ngày càng cao về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng chí cho biết tại Đại hội lần này, Đảng bộ công an tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào để hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới?

- Đại tá Nguyễn Thế Hùng: Bước vào nhiệm kỳ mới, bên cạnh những yếu tố tích cực, thời cơ và thuận lợi thì hoạt động các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, gây phức tạp tình hình về an ninh trật tự. Điều đó, đòi hỏi lực lượng Công an phải thực sự đổi mới toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương; tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2020 2025, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương định hướng lớn, chỉ đạo một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả các nhiệm vụ nhằm ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ. Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý có hiệu quả các loại tội phạm và các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Chủ động phòng ngừa, kiềm chế các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hàng năm có 60% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 100-120 đảng viên mới. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, xứng đáng là người chiến sỹ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!