Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên dạy lớp 1, năm học 2020 – 2021

Ngày 17-7, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Huế mở lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 750 giáo viên dạy lớp 1, năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày, các giáo viên được tập huấn 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức và hoạt động trải nghiệm. Trước đó, các giáo viên được các giảng viên tập huấn trực tuyến trong 3 ngày. Qua đợt tập huấn nhằm giúp cho giáo viên nắm rõ chương trình giáo dục phổ thông mới, phân tích yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các đại biểu dự tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới.