Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 16-7, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Khối đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, trọng tâm là thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tuyên truyền phòng, chống hạn và dịch COVID-19; triển khai đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương. Chỉ đạo hoàn tất việc tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh lần thứ VII theo đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy Khối đề ra. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo cấp ủy, cơ sở tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình các bước thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị, giới thiệu kết nạp 31 đảng viên mới, đạt 20,6% chỉ tiêu nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra năm 2020. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cũng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Khối CQ-DN tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Các đại biểu dự hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh tập trung cho công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra trong 6 tháng cuối năm, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác dân vận gắn với lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tiến hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cụ thể hóa phương pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên cuối năm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, đồng thời tiến hành thẩm định kết quả đánh giá theo đúng quy định, kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh cũng tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của các TCCSĐ trực thuộc và triển khai một số nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.