Hội Nông dân huyện Ninh Sơn: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 16-7, Hội Nông dân huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Kết quả, phát triển mới 216 hội viên, xây dựng 12 mô hình Dân vận khéo, tổ chức vận động hội viên đăng ký phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được 6.187 hộ, mở 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 120 hội viên; duy trì 68 tổ vay vốn cho 3.866 hội viên có điều kiện phát triển sản xuất.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội Nông dân huyện Ninh Sơn tiếp tục xây dựng hội và phong trào nông dân vững mạnh. Vận động hội viên nông dân thực hiện tốt 3 phong trào của hội gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; khuyến khích người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ nông dân trong vay vốn, tư vấn dạy nghề, hướng dẫn phát triển kinh tế.