Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 16-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tại đầu cầu tỉnh ta tham dự có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2020 là 470.600 tỷ đồng, trong đó, vốn trong nước 410.600 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 60.000 tỷ đồng. Ước giải ngân 6 tháng đầu năm trên 159.397 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch. Mặc dù các cấp, các ngành và địa phương đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, số vốn giải ngân tăng so với cùng kỳ năm 2019, song tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2020 vẫn thấp so với yêu cầu. Có 3 bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50%; 33 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%; đặc biệt có 7 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố đã báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị, địa phương và nêu các giải pháp, kiến nghị để đẩy mạnh giải ngân vốn từ nay đến cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương một số tỉnh có tỷ lệ giải ngân đạt cao, đồng thời phê bình một số địa phương giải ngân vốn đầu tư công chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp dưới 20%. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn để đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Đề nghị các ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể về giải ngân vốn đầu tư công, học tập trao đổi kinh nghiệm, quyết tâm khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để làm tốt hơn việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội.