Thuận Nam: Đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Nam luôn tập trung chỉ đạo thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai các công trình, dự án. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xác định công tác quản lý nguồn lực đất đai là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, huyện Thuận Nam luôn làm tốt công tác quy chủ, đền bù, GPMB tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo. Theo báo cáo của UBND huyện, hiện nay trên địa bàn có tổng số dự án năng lượng tái tạo đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư là 19 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 1.602 ha; trong đó, dự án điện mặt trời 14 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 1.530 ha. Đến nay, đã có 13 dự án hoàn thành công tác GPMB, 1 dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Nhờ đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450MW kết hợp
trạm biến áp 220/500kV và đường dây 500kV, 220kV tại Phước Minh (Thuận Nam) đang đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Văn Nỷ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn tổ chức việc lập trích lục và quy chủ tại các xã trong vùng dự án. Đồng thời, tiến hành thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến hành các phương án bồi thường, hỗ trợ một cách công khai đến các hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án; mức hỗ trợ, đền bù được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng tăng cường chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về ý nghĩa của các công trình, dự án đối với sự phát triển kinh tế địa phương cũng như kinh tế hộ gia đình; chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, tiến hành kiểm đếm, đo đạc, thống kê hiện trạng, diện tích đất, tài sản, vật kiến trúc; tổ chức lập phương án đền bù, họp dân công khai mức giá đền bù và các bước đúng theo quy định của pháp luật.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đa số người dân đều đồng tình ủng hộ, thống nhất với chủ trương, phối hợp tốt với chính quyền và cơ quan chuyên môn nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, huyện cơ bản thực hiện tốt các quy định, quy trình về công tác đền bù, hỗ trợ GPMB. Ông Đoàn Ngọc Tiên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, cho biết: Công ty được huyện tạo điều kiện thuận lợi về thực hiện các thủ tục đầu tư, cũng như bàn giao mặt bằng một cách nhanh chóng để triển khai dự án theo đúng tiến độ. Công ty cam kết hoàn thành các hạng mục công trình theo kế hoạch, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần tạo việc làm và phát triển kinh tế ở địa phương.

Đồng chí Diệp Minh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết: Công tác GPMB phục vụ các dự án cơ bản được người dân đồng thuận, tuy nhiên hiện nay vẫn còn vướng mắc ở một vài dự án chưa triển khai bàn giao mặt bằng do một số hộ dân chưa thống nhất về mức giá đền bù và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm. Do đó, căn cứ vào tình hình thực tế, UBND huyện đã kiến nghị lên cấp trên điều chỉnh một số nội dung trong chính sách đền bù, GPMB để tạo sự hài lòng của doanh nghiệp và sự tin tưởng của người dân đối với chính quyền. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo đơn vị chức năng đến từng hộ gia đình tìm hiểu, nắm rõ những vướng mắc mà người dân chưa đồng tình để cùng bàn bạc tìm hướng tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi chính đáng, tránh thiệt thòi cho người dân.

Tin rằng, với sự nỗ lực của chính quyền huyện Thuận Nam cùng với sự đồng thuận của người dân trong công tác đền bù, GPMB, các công trình, dự án triển khai trên địa bàn sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.