Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Ngày 15-7, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta.

Kể từ sau khi Chỉ thị 40-CT/TW được ban hành vào tháng 11-2014, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đến nay, 100% cấp ủy đảng, chính quyền đã ban hành văn bản chỉ đạo, lãnh đạo công tác tín dụng chính sách xã hội, chủ động bố trí ngân sách ủy thác, huy động các nguồn lực và sử dụng nguồn vốn gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, toàn quốc có trên 12 triệu lượt hộ được vay vốn từ nguồn vốn chính sách, trong đó có 2,1 triệu lượt hộ đã thoát nghèo bền vững; tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng, tăng hơn 91 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2014…Có thể khẳng định chính sách tín dụng xã hội là trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đây cũng là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo. Nhờ vậy, giai đoạn 2014-2019, số hộ nghèo giảm nhanh, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 giảm từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 5,23% (năm 2018); 1,7 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 900 nghìn lao động, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông thôn.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Châu Văn Vé, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị 40 của hệ thống chính trị cơ sở, đưa nguồn tín dụng chính sách trở thành công cụ giảm nghèo hữu hiệu của huyện nhà, là giải pháp sáng tạo, nhân văn trong giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng nêu ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư theo hướng quyết liệt và có hiệu quả hơn nữa. Song song đó, cần tăng cường công tác giám sát để phát huy cao nhất nguồn vốn chính sách và tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, ngân hàng chính sách xã hội trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Đồng chí khẳng định từ thực tiễn quá trình triển khai, cho thấy các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ đã nêu tại Chỉ thị số 40 vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương cần tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, cùng với kết quả sơ kết để đề xuất, kiến nghị Ban Bí thư ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 cũng như định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội; nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, cùng người dân quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, đẩy lùi tín dụng đen. Qua đó, tích cực huy động nguồn vốn tiền gửi và nguồn vốn thu hồi nợ quay vòng để tập trung giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là việc cho vay để phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19, góp phần tích cực tạo việc làm, ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương và cả nước….

Dịp này, Ban tổ chức trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể, 7 cá nhân; Ban Dân tộc Trung ương tặng Bằng khen cho 60 tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Thống đốc Ngân hàng nhà nước tặng Bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.