Trường Mầm non Đô Vinh: Tổng kết nhiệm vụ năm học 2019- 2020

Ngày 14-7, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Đô Vinh (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức lễ tổng kết năm học 2019- 2020 và lễ ra trường cho 90 học sinh lớp 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non tiếp tục lên học lớp 1 trong năm học mới 2020- 2021.

Trong năm học 2019- 2020, nhà trường có 26 cán bộ, giáo viên giảng dạy cho 281 học sinh, biên chế 9 lớp. Trong đó có 90 học sinh lớp 5 tuổi và 191 học sinh lớp 3- 4 tuổi được học bán trú. Kết quả xếp loại có 100% cháu phát triển tốt về năng lực, thể chất, thẩm mỹ, đạo đức. Nhân dịp này, Ban giám hiệu Trường Mầm non Đô Vinh tặng giấy khen cho 61 cháu đạt danh hiệu Bé ngoan xuất sắc trong học tập và rèn luyện thể chất.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Đô Vinh tổ chức lễ tổng kết năm học 2019- 2020 và lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi.