Tập huấn kỹ thuật trồng mới cây mãng cầu Thái theo hướng VietGap

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã hỗ trợ 6.600 cây giống mãng cầu Thái cho 15 hộ dân ở 2 xã Phước Vinh và Phước Thái (Ninh Phước) từ nguồn dự án Khuyến nông trung ương theo Dự án "Xây dựng mô hình trồng và thâm canh cây ăn trái (bưởi da xanh, táo, mãng cầu dai,...) theo hướng VietGAP tại Ninh Thuận và Khánh Hòa”.

Cán bộ Trạm Khuyến nông cũng đã hướng dẫn cho các nông hộ về kỹ thuật trồng mới, chăm sóc, phòng trừ một số sâu bệnh hại chính trên cây mãng cầu, nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật “4 đúng”, cách phòng trừ dịch hại bằng các loại thuốc sinh học, thảo mộc và phương pháp IPM trong canh tác cây mãng cầu..

Cán bộ Trạm Khuyến nông hướng dẫn cho nông hộ kỹ thuật trồng mãng cầu Thái.