Sở Nội vụ: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020- 2025

Ngày 10-7 Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm phong trào thi đua yêu nước của ngành đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, trở thành động lực động viên công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua xây dựng cơ quan “Xanh- sạch- đẹp”; phong trào thi đua thực hiện Cải cách hành chính; Dân vận khéo; bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ An ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra đội ngũ công chức, viên chức, người lao động luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do các cơ quan phát động, đóng góp ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; “Quỹ người nghèo”; Quỹ vì Trường Sa thân yêu” ...

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giai đoạn mới, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp này, Sở Nội vụ đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.